کتاب «استراتژی در جهان معاصر» نوشته جان بیلیس که آقای دکتر افتخاری، به عنوان منبع درس «مسائل نظامی و استراتژیک معاصر» معرفی کردند، به صورت PDF در ادامه مطلب قابل دریافت است.

 

                                           

ادامه مطلب
منبع : ما۲۴نفر |دریافت کتاب: استراتژی در جهان معاصر منبع : ما۲۴نفر |دریافت کتاب: استراتژی در جهان معاصر
برچسب ها : ادامه مطلب